Services

In voege sinds 01/01/2024

Bijkomende kosten offertes en bestellingen

Bij een bestelling waarbij de totale netto aankoopwaarde meer dan 200 euro excl. btw bedraagt worden de goederen op het adres geleverd in België door eigen transport van West Deco NV, een koerierdienst of transporteur zonder extra kosten in rekening te brengen. Voor leveringen naar het buitenland wordt de transportkost bepaald in functie van de grootte en waarde van het order.

Indien de bestelling een totale netto aankoopwaarde heeft van minder dan 200€ excl. btw wordt er een administratiekost aangerekend van 25 euro excl. btw mits de goederen door eigen transport van West Deco geleverd worden. Indien de goederen met een koerierdienst verzonden kunnen worden binnen België wordt er een portkost van 10 euro excl. btw aangerekend. De maximale afmetingen om de goederen met de koerierdienst te verzenden zijn 170cm x 25cm x 25cm

Er wordt een toeslag aangerekend van 25% op de verkoopprijs van artikelen die niet per verpakking worden besteld. Voor versnijdingen wordt er idem een toeslag van 25% aangerekend. Bij een groter aantal versnijdingen kan hier echter van afgeweken worden afhankelijk van de grootte van het project. West Deco is vrij om te bepalen welke meerprijs er dan toegepast wordt op basis van de berekening van het (snij)verlies. Indien dit laatste het geval is, zal dit steeds per voorafgaande offerte aangegeven worden.

 

Verkeerde bestellingen

Wanneer de klant een verkeerde bestelling geplaatst heeft en zijn/haar goederen het magazijn nog niet verlaten hebben, gelden de bepalingen volgens de’ algemene voorwaarden – Art. 9.’

Wanneer de klant een verkeerde bestelling geplaatst heeft en zijn/haar goederen zijn al geleverd, geldt het volgende inzake de terugname van de goederen :  Indien de klant dit wenst, kunnen de verkeerd bestelde goederen gecrediteerd worden volgens de voorwaarden vermeld onder de hieronder vermelde rubriek ‘Creditnota’s’. De eventueel bijkomende kosten, vermeld onder de hieronder vermelde rubriek ‘Bijkomende kosten transport retourophaling’ en ‘bijkomende kosten aanpassingen’ voor de herstelling en/of nalevering kunnen hierbij aangerekend worden aan de klant door West Deco.

 

Werkwijze aanvraag retour/omruiling

Indien de klant een retour of omruiling wil aanmelden bij West Deco NV dient dit te gebeuren via het e-mail adres service@westdeco.be . In het onderwerp dient men het bestelbonnummer, pakbonnummer of factuurnummer te vermelden zodat wij uw bestelling en historiek kunnen terugvinden. Als deze informatie voorhanden is, trachten wij uw bericht binnen de 2 werkdagen te behandelen.

 

Creditnota’s

Randvoorwaarden m.b.t. een creditnota

Te allen tijde gelden in eerste instantie de voorwaarden inzake retourname volgens onze ‘algemene voorwaarden –Art. 7: Klachten – Aansprakelijkheid – Retours.’ Deze dienen steeds binnen de 8 dagen kenbaar gemaakt te worden. West Deco is echter vrij om hier uit eigen initiatief van af te wijken in het voordeel van de klant waarbij men een specifieke regeling vooropstelt zoals hieronder beschreven:

 • Maatwerk wordt niet gecrediteerd en aldus niet teruggenomen.

 • Goederen moeten in een goede staat en in een goede verpakking teruggekeerd zijn. De maatstaf hiervoor is de bepaling als de goederen al dan niet opnieuw verkocht kunnen worden. Goederen die niet opnieuw verkocht kunnen worden, kunnen aldus niet gecrediteerd worden.

 • Goederen die meer als  1 jaar geleden geleverd geweest zijn, kunnen nooit gecrediteerd worden.Uitgezonderd volgens onze ‘algemene voorwaarden- Art. 6’. 
   
 • Een levering die minder als 1 maand geleden heeft plaatsgevonden:
  Er wordt een creditnota opgesteld voor 80% van de originele aankoopwaarde van de goederen.   

 • Een levering die tussen  1 en 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden:
  Er wordt een creditnota opgesteld voor 70% van de originele aankoopwaarde van de goederen.

 • Een levering die tussen 6 en 12 maanden geleden heeft plaatsgevonden:
  Er wordt een creditnota opgesteld voor 50% van de originele aankoopwaarde van de goederen.

Het totaal bedrag dat maximum afgehouden kan worden van de verkoopwaarde van de specifieke goederen is geplafonneerd tot 200€ excl. btw.

 

Bijkomende kosten transport retourophaling

Voor het eigen transport werkt West Deco NV met regio’s die op een bepaalde dag in de week beleverd worden. Op de zendnota kan de klant zien op welke dag hij/zij zijn goederen hoogstwaarschijnlijk zal ontvangen. West Deco NV is steeds vrij om af te wijken van de standaard leverdag. Inzake leveringen wordt er verwezen naar de ‘algemene voorwaarden – Art. 5’

Wanneer de klant een verkeerde bestelling geplaatst heeft en er met West Deco een akkoord is voor een terugname/ophaling geldt het volgende :

 • Indien de terugname en/of levering gecombineerd wordt met een bestelling, gebeurt deze kosteloos. In dit geval wordt er niet specifiek omgereden.

 • Indien de terugname en/of levering gewenst is zonder te combineren met een nieuwe bestelling, bedraagt de kost om op te halen/te leveren €30 excl. BTW. Aangezien het eigen transport van West Deco NV gebonden is aan een vaste dag per regio, zal de ophaling/levering hoogstwaarschijnlijk ingepland worden op de vaste leverdag. 

West Deco NV behoudt zicht  het recht voor om de terugname zélf op een andere dag in te plannen en in overleg met de klant als dit beter past in de planning. De ophalingskost/leveringskost van €30 excl. BTW blijft echter ongewijzigd hierdoor.

 

Bijkomende kosten aanpassingen

Indien de klant een bestelling verkeerd doorgegeven heeft en West Deco is in de mogelijkheid om, mits een manuele aanpassing in ons atelier de bestelling te corrigeren naar hetgeen de klant wenst, geldt als volgt:

 • Voor de kost van de ophaling kan verwezen worden naar de hierboven vermelde rubriek ‘bijkomende kosten transport  retourophaling’.

 • Voor de aanpassing wordt forfaitair minimum 1 werkuur aangerekend aan het gangbaar uurtarief

 • Indien de aanpassing(en) meer dan 1 werkuur in beslag nemen, wordt er per kwartier extra aangerekend volgens het gangbaar uurtarief.

 

Levering op een specifiek adres

Indien de klant wenst dat er geleverd wordt op een andere locatie dan het adres dat gekend is in onze klantenfiche ( vaak facturatieadres, tenzij oorspronkelijk anders doorgegeven ) geldt onderstaande:

 • Waarde orderbevestiging < 750€ exclusief btw:
  Levering op locatie is niet mogelijk   

 • Waarde orderbevestiging ≥ 750€ exclusief btw
  Levering op locatie wel mogelijk voor de meerprijs van €75 exclusief btw

Beste klant 

Wegens technische problemen kunnen momenteel geen bestellingen geplaatst worden via de webshop.
Momenteel zijn wij volop bezig om dit probleem op te lossen.

De actuele prijzen kan u terugvinden in onze digitale catalogus.
Indien niet over een catalogus beschikt dan kan u deze steeds aanvragen via info@westdeco.be.

U kan ook een prijsofferte aanvragen via info@westdeco.be

Wij wensen ons te excuseren voor dit ongemak en wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Het West Deco Team