Interventie van West Deco: elektrische producten

In voege sinds 01/01/2024

A. Voorwaarden interventie

 1. We willen u er attent op maken, dat het aanvragen van een service mogelijk kosten met zich meebrengt. Na het bezoek van onze technieker, zal er bekeken worden of de werken binnen garantie vallen of niet.

 2. Als het werk binnen garantie valt, dient u hier niet voor te betalen. Indien dit niet het geval is, zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden op basis van vooraf vastgelegde tarieven doorberekend aan de opdrachtgever. Indien de schade of slechte werking van het systeem te wijten is aan factoren andere dan het systeem zelf (elektriciteitsnet, verkeerd gebruik, enz…), zullen de verplaatsing en gepresteerde uren steeds gefactureerd worden volgens de tarieven.  Een gedetailleerde toelichting van onze tarieven kan u terugvinden in onze voorwaarden bij "B. Tarieven"

 3. Met de uitdrukkelijke bevestiging van een serviceaanvraag gaat de opdrachtgever akkoord met de tarieven en garantiebepalingen van West Deco. Serviceaanvragen dienen steeds gericht te worden naar info@westdeco.be met als onderwerp ‘Serviceaanvraag’ . De garantiebepalingen zijn terug te vinden in de hieronder vermelde "C. Garantievoorwaarden"

 4. Het plaatsen van een aanvraag tot interventie, houdt in dat de opdrachtgever de uitdrukkelijke toestemming geeft om de gevraagde interventie uit te voeren en dat de opdrachtgever uitdrukkelijk erkent afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de interventie uitgevoerd is, dit in uitvoering van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.53).

 5. Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de opdrachtgever vereist, zodat het servicerapport kan afgetekend worden. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is, verklaart hij zich akkoord met de conclusies en uitgevoerde werken door West Deco.

 6. Onze techniekers zijn geen officieel erkende elektriciens. Dit impliceert dat zij geen bevoegdheid hebben om aanpassingen en/of wijzigingen aan te brengen aan het elektriciteitsnet. Onze techniekers zijn niet verzekerd voor het aansluiten van elektrische systemen.

 

B. Tarieven – herstellingen en service

Voor interventies buiten garantie worden volgende kosten in rekening gebracht :

 • €80 forfaitaire voorrijkost voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

 • €145 forfaitaire voorrijkost voor de provincies Limburg, Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg.

 • Voor elke interventie wordt een vast uurloon van €85/u per technieker aangerekend ( gerekend per begonnen kwartier).

 • Eventuele wisselstukken worden steeds gerekend aan de gangbare catalogusprijzen van de leverancier

 • Interventies kunnen enkel ingepland worden tijdens de gangbare werkuren.

--------------------

Voorbeeld tarief berekening : U bent klant en woonachtig in de regio Antwerpen. Onze technieker vertrekt vanuit West Deco en heeft een reistijd van 1u heen en 1 u terug naar de firma. De technieker voert ter plaatste werken uit ten belope van 1u.

In totaal zal worden aangerekend :

€85 forfaitaire voorrijkost

1 werkuur aan €85/u

= Totale kost : €165 excl. btw

 

C. Garantievoorwaarden + bijzondere bepalingen

Onze elektrische systemen worden zodanig ontworpen en geproduceerd dat ze continu sterk presteren in normale huishoudelijke omgevingen. Als een apparaat wordt gebruikt op de manier waarop het is bedoeld en binnen de garantieperiode kapot gaat, is het onze verantwoordelijkheid om het te repareren of vervangen.

Op elektrische systemen van Forest bedraagt de garantieperiode van 10 jaar, met uitzondering van de Atlantis/BCS buismotoren, FMS motoren en BS 24v middenmotor en LED strip dewelke 5 jaar bedraagt en de Shuttle ION dewelke 2 jaar bedraagt. Op elektrische systemen van Somfy bedraagt de garantieperiode 5 jaar.

Er zijn echter omstandigheden waarin de garantie niet de reparatie of vervanging van een apparaat dekt. Hieronder volgt wat niet wordt gedekt:

Defecten veroorzaakt door:

 • Onzorgvuldig gebruikt, onjuist gebruik, onachtzaamheid of verkeerde bediening van het apparaat
 • Gebruik van onderdelen die niet zijn gemonteerd of geïnstalleerd volgens de instructies van de oorspronkelijke leverancier
 • Gebruik van onderdelen en accessoires die geen originele onderdelen van de leverancier zijn.
 • Onopzettelijke schade
 • Schade uit externe bronnen zoals transport, het weer, stroomuitval of schommelingen in de stroomtoevoer.
 • Verkeerde montage of installatie
 • Reparaties of wijzigingen die worden uitgevoerd door andere partijen dan de ( oorspronkelijke ) leverancier of zijn erkende agent(en)
 • Installatie/montage van een compleet systeem door de eindklant die geen officiële installateur is.
 • Defect als gevolg van een elektrische aansluiting van een compleet systeem uitgevoerd door een niet officieel erkend elektricien
 • Het gebruik en de toepassing van een systeem dat door de (oorspronkelijke) leverancier op basis van een negatief advies uitdrukkelijk afgeraden werd.

Beste klant 

Wegens technische problemen kunnen momenteel geen bestellingen geplaatst worden via de webshop.
Momenteel zijn wij volop bezig om dit probleem op te lossen.

De actuele prijzen kan u terugvinden in onze digitale catalogus.
Indien niet over een catalogus beschikt dan kan u deze steeds aanvragen via info@westdeco.be.

U kan ook een prijsofferte aanvragen via info@westdeco.be

Wij wensen ons te excuseren voor dit ongemak en wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Het West Deco Team